Beïnvloed anderen breng een positieve verandering teweeg

Terwijl de industrie de beschaving naar nieuwe hoogten brengt, globaliseert, verstoort, verkoopt en consumeert de mensheid meer dan ooit tevoren. Zo blijven de onbedoelde gevolgen van de industrialisatie een negatief effect hebben op het klimaat. Er is een dringende noodzaak om de manier waarop we zaken doen te veranderen.

Interface zet zich in om te werken op een manier die herstellend is, wat betekent dat we goed doen, in plaats van alleen minder schade toe te brengen aan mens en milieu. Deze ontzagwekkende reis begon in 1994 toen we aan Mission Zero® begonnen, onze missie om ons bedrijf te transformeren, om zo tegen 2020 geen negatieve impact op de planeet te hebben. Het was een grote shift, voor een vloerfabrikant, om een ​​reis naar duurzaamheid te beginnen. We hebben zelfs al een nuldoel gesteld toen anderen net begonnen na te denken over hun impact op het milieu. We wisten dat het ambitieus was en dat we ons denken en bedrijf drastisch moesten veranderen. We zouden onze gezamelijke toekomst transformeren.

Mission Zero en Climate Take Back – onze huidige fase van verandering – vereisen dat we nieuwe bedrijfsmodellen creëren en toepassen. Door de lessen te delen die we tijdens deze reis hebben geleerd, hopen we andere bedrijven aan te moedigen dit voorbeeld te volgen. We bieden hen een stappenplan om verandering binnen hun organisatie te creëren. We hopen hen te inspireren door te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Hoe leidt Interface de industriële revolutie?

De kern van onze inspanningen om de industriële re-revolutie te leiden, komt voort uit één idee: we moeten nieuwe manieren van zakendoen vinden die verder gaan dan alleen het vermijden van schade. We moeten positieve verandering voor de aarde stimuleren.

Bij Interface hebben we onze oorspronkelijke missie bereikt door onze toeleveringsketen en producten te transformeren, de impact van ons bedrijf en onze activiteiten te verminderen en nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen te implementeren. Eerdere programma’s, zoals ons Net-Works™-initiatief, waarbij ons materiaal voor tapijttegels werd gemaakt van afgedankte visnetten, lieten bijvoorbeeld zien wat bedrijven kunnen bereiken door een nieuwe manier van denken toe te passen bij de inkoop van materialen. Uiteindelijk werd deze innovatie algemeen beschikbaar voor andere bedrijven en werd het een eigen entiteit. Hierdoor was de impact veel groter dan wat wij, als bedrijf, alleen hadden kunnen bereiken.

Recentelijk hebben we nieuwe manieren gevonden om met gerecyclede- en biobasedmaterialen te werken om tapijttegels te maken die koolstof opslaan, zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt. Deze inspanningen stelt onze toeleveringsketen in staat om duurzamere grondstoffen te ontwikkelen. We hebben ook de hoeveelheid biobased materialen in onze producten verhoogd tot 48%. We hebben dit allemaal gedaan terwijl we ons gebruik van hernieuwbare energie in onze productielocaties op 75% hielden.

Het Net-Works-programma verzamelde visnetten zodat ze konden worden gerecycled tot nylongaren.

Help anderen de weg te wijzen

To have real impact and bring the re-revolution to fruition, we cannot do it alone. We must first inspire partners to follow our lead and help them pave the way for others, creating a ripple effect. As we moved closer to achieving Mission Zero, we started mentoring other corporations, like Walmart. In fact, our results convinced the world’s largest retailer that it was possible and profitable to focus on sustainability. We also created ripple effects by giving businesses ways to participate in our journey toward sustainability. By working with suppliers to develop more sustainable raw materials, we enabled others to access those same ingredients. When we worked to develop renewable energy sources, the benefits extended beyond our company to others in the community.

As we continue our Climate Take Back™ mission, we look to create a climate fit for life. One way we’re doing this is by endeavoring to become a carbon negative enterprise by 2040. This goal uses a science-based approach, committing to aggressive greenhouse gas reductions that go beyond zero in a 20-year timeframe.

We’re convinced a fundamental shift – an industrial re-revolution – needs to happen in the global response to climate change. Together, we can do more than merely limit the damage caused by global warming – we can transform industry into a force for the future we want and need.

Maar echte impact hebben en de re-revolutie tot een success maken, kunnen niet alleen. We moeten partners inspireren om ons voorbeeld te volgen en hen helpen de paden te banen voor anderen. Zo ontstaat er een domino-effect. Naarmate we dichter bij het bereiken van Mission Zero kwamen, begonnen we andere bedrijven, zoals Walmart, te begeleiden. Onze resultaten overtuigden ’s werelds grootste retailer ervan, dat het mogelijk én winstgevend was om te focussen op duurzaamheid. We creëerden ook domino-effecten door bedrijven manieren te geven om deel te nemen aan onze reis naar duurzaamheid. Door samen te werken met leveranciers om duurzamere grondstoffen te ontwikkelen, hebben we anderen toegang gegeven tot diezelfde ingrediënten. Toen we werkten aan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, reikten de voordelen verder dan ons bedrijf.

Terwijl we onze Climate Take Back™-missie voortzetten, streven we naar een klimaat dat geschikt is voor het leven. Een van de manieren waarop we dit doen, is door ernaar te streven om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. Dit doel maakt gebruik van een op wetenschap gebaseerde benadering, waarbij we ons inzetten voor een agressieve reductie van broeikasgassen die verder gaan dan nul, in een tijdsbestek van 20 jaar.

We zijn ervan overtuigd dat er een fundamentele verschuiving – een industriële revolutie – moet plaatsvinden in de wereldwijde reactie op klimaatverandering. Samen kunnen we meer doen dan alleen schade te beperken – we kunnen de industrie transformeren tot een krachtige tool voor de toekomst.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen

Nature by Design: het toepassen van biophilic design

juni 1, 2015

De uitdaging bij biophilic design ligt in het aanpakken van tekortkomingen in hedendaagse gebouwen, landschappen en binnenhuisarchitectuur door een kader te introduceren voor een positieve natuurbeleving in de gebouwde omgeving (Kellert et al 2008, Kellert 2012, Kellert and Finnegan 2011). Het doel van biophilic design is om in moderne gebouwen en structuren een goede leefomgeving te creëren voor de mens als biologisch organisme. Deze leefomgeving dient de gezondheid, fitheid en het welzijn van de mens te bevorderen.