Hoe Interface samenwerkt met partners om klimaatactie te stimuleren

Het is onze missie om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te worden. Hiermee hopen we ook anderen aan te moedigen hun processen en producten onder de loep te nemen, om zo een positieve impact op de wereld te maken.

Onze Climate Take Back™-missie richt zich op het creëren van een toekomstbestendig klimaat dat geschikt is voor al het leven op onze aarde. We focussen hierbij op vier punten: Live Zero, Love Carbon, Let Nature Cool en Lead the Industrial Re-Revolution. De aankomende tijd gaan we dieper in op elk van deze punten om onze strategieën uit te leggen.

We trappen de serie af met een diepere kijk op hoe we ‘Live Zero’ toepassen bij Interface en hoe we samenwerken met partners, leveranciers en klanten om onze gezamenlijke CO2-impact te verminderen.

Climate Take Back is onze missie om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

What “Live Zero” betekent voor Interface

Volgens klimaatwetenschappers moet de opwarming van de aarde op 1,5 graad Celsius (of lager) blijven om een ​​leefbare omgeving te behouden en de ergste klimaatverandering te voorkomen. Om dit te doen moeten we de CO2-uitstoot in onze huidige systemen radicaal verminderen. Bedrijven moeten verder gaan dan alleen het verkleinen van hun ecologische voetafdruk – ze moeten streven naar nul negatieve impact.

‘Live Zero’ betekent werken op een manier die teruggeeft aan de aarde. Met andere woorden: door geen negatieve impact op het milieu te hebben.

In 1994 lanceerde InterfaceMission Zero®, de missie om tegen 2020 geen negatieve impact meer te hebben op de aarde. Onze doelstelling hierbij was het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen met 95%. Dit is ons al in 2019 gelukt.

Interface is ‘s werelds eerste vloerenfabrikant die CO2-reductiedoelen heeft opgesteld die gevalideerd zijn door het onafhankelijke Science Based Target-initiatief (SBTi). Het initiatief heeft bevestigd dat de gestelde doelen van Interface, op basis van actuele klimaatwetenschap, in lijn zijn met de mate van CO2-reductie die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Hiermee is Interface onderdeel van een wereldwijde groep organisaties die kiest voor ambitieuze klimaatactie. Dit sluit aan bij het doel van Interface om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn als onderdeel van de Climate Take Back-missie van het bedrijf. Interface heeft reductiedoelen gesteld voor haar Scope 1, 2 en 3 CO2-uitstoot. Scope 1 is directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door bijvoorbeeld productie-gerelateerde activiteiten. Scope 2 is de indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte. Scope 3 is de indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie, bijvoorbeeld een leverancier.

Een belangrijke bijdrage aan het succes van Mission Zero en onze inspanningen op het gebied van Climate Take Back is ons werk om onze Scope 3-emissies te begrijpen, te meten en te verminderen door middel van strategische partnerschappen en programma’s.

SBTI keurde ons wetenschappelijk onderbouwde doel in september 2021 goed.

Het belang van Scope 3

Het meten en rapporteren van Scope 3-uitstoot is van cruciaal belang voor bedrijven om hun CO2-uitstoot verminderen. De meeste bedrijven blijven gefocust op Scopes 1 en 2, die direct onder een bedrijf vallen.

Scope 3-uitstoot zijn de indirecte emissies. Dit zijn bijvoorbeeld de activiteiten van de transport en het gebruik van het product nadat het de fabriek heeft verlaten. Volgens gegevens van CDP zijn “de indirecte emissies van de toeleveringsketen gemiddeld 11,4x hoger dan de eigen, operationele uitstoot.” Dit laat zien hoe belangrijk het voor organisaties is om Scope 3-uitstoot te meten en zo reductiedoelstellingen voor deze uitstoot vast te stellen.

Een bedrijf kan pas CO2-neutraal zijn als het alle soorten broeikasgasemissies verlaagt. Interface heeft haar Scope 3-uitstoot openbaar gemaakt sinds ze voor het eerst werden geverifieerd in 2019. We blijven stappen ondernemen om deze uitstoot te verlagen. Deze inspanningen zijn te vinden in onze jaarlijkse ‘Climate Disclosure’.

Interface deelt jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, inclusief onze Scope 3-emissies.

De kracht van partners voor decarbonisatie.

Bij Interface geloven we sterk in de kracht van het betrekken van leveranciers en andere toonaangevende bedrijven om onze CO2-impact te verminderen, met name wat betreft Scope 3-emissies.

Als onderdeel van Mission Zero hebben we bijvoorbeeld leveranciers gevraagd om met ons samen te werken om duurzame oplossingen te creëren. Dit omvatte het aanmoedigen van nylonfabrikant Aquafil® om nylon te maken met gerecyclede materialen om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen. Aquafil ging vervolgens het nylon met gerecycled materiaal verkopen aan onze concurrenten en aan andere industrieën, wat ons hielp een bredere impact te creëren buiten Interface.

Tegenwoordig is 50% van de materialen in de vloerproducten die we verkopen afkomstig van gerecyclede of biogebaseerde bronnen. En we hebben onze CO2-voetafdruk van de crade-to-gate tapijttegels, inclusief de winning van grondstoffen door middel van productie, sinds 1996 met 76% verminderd. De samenwerking met onze leveranciers is van cruciaal belang geweest om onze Scope 3-koolstofuitstoot te verminderen en een circulaire economie tot stand te brengen.

Door met onze hele waardeketen samen te werken, hebben we onze grondstoffen veranderd en de nodige technologie en systemen ingevoerd om gerecyclede materialen te gebruiken. Dit leidde tot de oprichting van ons ReEntry® Reclamation and Recycling-programma, dat ervoor zorgt dat vloeren niet op de vuilstort terechtkomen maar deze opnieuw worden gebruikt voor toekomstige producten. Via dit programma kunnen we alle Interface-tapijttegels en Sound Choice™ LVT-producten terugwinnen, waardoor er elk jaar miljoenen kilo’s afval van stortplaatsen wordt afgevoerd. Met ingang van 2021 heeft Interface het afval dat vanaf onze productielocaties naar stortplaatsen wordt gestuurd, sinds 1996 met 85% verminderd.

© Christopher Payne /Esto

Hoe betrek je leveranciers

Een andere manier om leveranciers te betrekken bij het verminderen van de CO2-uitstoot, is door de vraag naar duurzamere producten te laten zien.

Het bedrijf Salesforce heeft bijvoorbeeld de Sustainability Exhibit geïntroduceerd, die van leveranciers vereist dat ze voldoen aan specifieke klimaatverplichtingen, waaronder het vastleggen van hun eigen op wetenschap gebaseerde doelen (SBT’s) tegen 2024.

Salesforce evalueerde de CO2-impact van de vloerproducten van Interface en ontdekte dat onze inspanningen in lijn waren met haar missie om duurzamere gebouwde omgevingen te creëren.

De Global Design Standards van Salesforce houden rekening met de ecologische voetafdruk van de ontwerpmaterialen.

Interface Lives Zero

Het aangaan van strategische samenwerkingen en het betrekken van anderen bij onze missies zijn slechts enkele van de manieren waarop we aanzienlijke vooruitgang boeken op weg naar Live Zero.

De aankomende tijd zullen we meer artikelen delen zodat jullie meer te weten komen over de Climate Take Back-missie.

Share with others

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen