Vier trends voor het herstellen van de planeet

In de afgelopen jaren begon ik altijd een duurzaamheidsgesprek door te benadrukken dat klimaatverandering de grootste uitdaging voor de mensheid vormt. Dit jaar ook over het vernietigende effect van COVID-19 op onze gezondheid en de wereldeconomie.

Sommigen noemen 2020 ‘een pauze voor de wereld’ en benadrukken dat het kooldioxidegehalte aanzienlijk verminderde toen de landen hun grenzen sloten en hoe ecosystemen een korte onderbreking hadden. Anderen zien 2020 als een reset van hoe we denken over het beschermen van onze planeet en het creëren van een wereld waarin de mensheid niet alleen overleeft, maar opbloeit.

Een groen herstel betekent dat overheden en bedrijven het milieu centraal stellen in plannen voor de wederopbouw van de economie. Een economisch herstel dat bijdraagt ​​aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het beschermen van de biodiversiteit door met de natuur samen te werken in plaats van ertegenin te gaan.

Hier zijn vier trends voor groen herstel die we bij Interface zien:

Bescherming van de natuur staat centraal

In een recent interview met Greenbiz legde voormalig CEO van Unilever Paul Polman het belang van een beknopte bescherming van de natuur uit: “COVID-19 heeft duidelijk gemaakt dat er geen gezonde mensen kunnen zijn op een ongezonde planeet“.

Voor een groen herstel moeten we ervoor zorgen dat we de natuur respecteren, ons ermee verbinden en ervan leren. Op onze podcast Designing With Climate In Mind benadrukte designer Oliver Heath dat we moeten erkennen dat “we niet boven de natuur staan, maar we maken er absoluut deel van uit“.

golden hour

Koolstof- en koolstofemissies zijn een uitdaging, maar ook een kans

De opwarming van de aarde is veroorzaakt doordat de mensheid de koolstofcyclus van de natuurlijke wereld uit evenwicht heeft gebracht. Door industriële ontwikkelingen ontstond er een teveel aan kooldioxide in de atmosfeer en het broeikasgas dat hierdoor ontstond heeft onze planeet opgewarmd. Het bewijs hiervan is dat sinds 2005 de negen warmste jaren ooit hebben plaatsgevonden. Zo was 2019 was het op twee na warmste jaar ooit.

Om dit te veranderen moeten we de koolstofcyclus herstellen, door te voorkomen dat overtollige koolstofemissies onze atmosfeer binnendringen én manieren te vinden om deze koolstofemissies te verwijderen. Voor een fabrikant moet de focus liggen op de koolstof die is opgenomen in de producten en supply chain. Zo is Interface transparant over de ecologische voetafdruk van onze producten en verstrekken we deze cijfers via milieuproductverklaringen. We zien dat andere sectoren deze benadering ook zijn gaan hanteren, zoals dat Unilever onlangs heeft aangekondigd dat het ernaar streeft CO2-voetafdruklabels op zijn producten te plakken.

atmosphere

Bedrijven die het initiatief voor groen herstel nemen

In juli kondigde Apple aan om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te willen zijn met betrekking tot activiteiten, keten en producten. Ook Microsoft heeft gezegd in 2040 koolstofnegatief te willen zijn. Amazon, Sky en de lancering van de Transform to Net Zero-groep geven dezelfde intenties af.

Wat opvalt is dat de ambities groter worden en dat fabrikanten beseffen dat de ecologische voetafdruk verder gaat dan alleen je energie, producten en diensten.

high rise building windows

Groen herstel als inclusief herstel

Paul Polman heeft onlangs verteld hoe “bedrijven niet kunnen slagen in samenlevingen die falen”. Er is een groeiende behoefte aan een groen herstel om inclusief, rechtvaardig en veerkrachtig te zijn. De Black Lives Matter-beweging, die volgde op de brute moord op George Floyd, heeft veel individuen en bedrijven ertoe gezet de diversiteit en inclusiviteit opnieuw te evalueren en vooruitgang op het gebied van gender, LGBTIQ en rechten voor gehandicapten na te streven. Daarnaast zijn er veel oproepen voor herstelplannen die armoede bestrijden en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling omarmen. Eco-innovator en auteur, Mark Shayler, protesteerde over de mogelijkheid voor een mentaliteitsverandering en een meer onderling verbonden aanpak in een recente podcast.

Het is tijd voor verandering om een ​​gezondere planeet voor iedereen te creëren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen