‘Embodied carbon’ – van uitdaging naar kans

Stel uzelf eens voor in de toekomst, lopend in uw favoriete stad. U loopt door parken, tussen een diversiteit aan bomen en planten. Het geeft een gevoel van rust en sereniteit. Gebouwen die u passeert hebben beplante muren en daken. Wanneer u ademhaalt, voelt u schone lucht uw lichaam verfrissen. Ruikt u de bloemen en hoort u de vogels fluiten? De stad is natuur en functioneert als de natuur.

Voordat we de droom van een écht ‘groene’ stedelijke omgeving uit kunnen laten komen, is het van belang om ook aandacht te hebben voor ‘embodied carbon’, nu nog een blinde vlek in het aanpakken van CO2 uitstoot. Momenteel gaan de discussies veel over de vermindering van operationele CO2 emissies in de gebouwde omgeving. Hiermee bedoelen we de uitstoot als gevolg van de energievoorziening en het verwarmen en koelen van gebouwen. De ontwikkelingen om deze uitstoot te verminderen en gebruik te maken van hernieuwbare energie zijn belangrijk en dat moet natuurlijk ook doorgaan.

Maar voordat het licht aan kan, moet een gebouw eerst gebouwd en ingericht worden. Alle materialen die tijdens de bouw worden gebruikt, zoals staal, cement en glas zorgen voor veel CO2-uitstoot! Hetzelfde geldt voor de producten die u nodig heeft voor een fijne werk- of leefplek, zoals tafels, stoelen, lampen, decoratie, uw vloer. Nog voordat u een gebouw kunt gebruiken, is er kortom al heel wat CO2 uitgestoten. Het gaat hier om ‘embodied carbon’ en dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden, zoals u wel tussentijds over kan stappen naar een andere duurzame energieleverancier of -bron.

Dan het goede nieuws; door het maken van bewuste keuzes qua bouwmaterialen en producten kan de gebouwde omgeving daadwerkelijk het verschil maken, wat we voor onze planeet zo hard nodig hebben.

Experts zeggen dat de uitstoot van de gebouwde omgeving in de komende 15 jaar uiterlijk zijn piek moet bereiken. Tegelijkertijd zal er ook heel veel gebouwd worden nu de wereldbevolking in 2050 naar schatting zal stijgen naar 10 miljard mensen. Daarom is het van belang dat we ons niet alleen richten op operationele CO2 reductie, maar ook op ‘embodied carbon’.

Wat me blij stemt, is dat de oplossingen voor een echt groene stedelijke omgeving voor mens en planeet er al zijn. Door bijvoorbeeld natuur-inclusief te bouwen kunnen we onze steden laten functioneren als een natuurlijk ecosysteem (‘cities as a forest’). Een belangrijke stap is ook het kiezen van circulaire, CO2 arme bouwmaterialen, of  materialen zoals hout -van verantwoorde bosbouw-, wat functioneert als koolstofbank.

Kijkend naar producten om een ruimte in te richten; hoe kan dat bijdragen om de CO2-voetafdruk van uw ruimtes te verminderen? Welke ambities en resultaten hebben leveranciers?

We zien dat kantoorleveranciers zoals Velux en Steelcase ambitieuze doelen hebben gesteld in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Meubelfabrikant Steelcase heeft bijvoorbeeld onlangs aangekondigd dat ze voor hun eigen productie CO2-neutraal zijn geworden. In de afgelopen 10 jaar hebben ze daarnaast de uitstoot van hun broeikasgassen met meer dan 30% verminderd. Bovendien hebben ze zichzelf ten doel gesteld om in 2030 CO2-negatief te zijn.

We zien dus reductiedoelstellingen en resultaten, maar ook de volgende stap en dat is het zien van CO2 als kans en bouwsteen voor producten. Daarmee kunnen we  echt een verandering teweegbrengen in het terugdraaien van de opwarming van de aarde. De verschuiving van het bouwen en inrichten met materialen en producten die worden gemaakt met CO2-uitstoot, náár producten die koolstof vasthouden en klimaatpositief zijn, is de echte omslag die we nodig hebben. Op dit vlak zien we van allerlei ontwikkelingen op weg daarnaartoe.

Onze nieuwe CQuest™Bio backing is gemaakt met CO2-negatieve materialen. Dit heeft als resultaat dat tapijttegels met deze backing de laagste CO2-voetafdruk (wieg tot poort) ooit hebben. Bovendien zijn alle vloeren CO2-neutraal over de gehele levenscyclus van het product door ons Carbon Neutral Flooring Programma.

Onze aanpak bij Interface past goed in de trend om steeds meer gebruik te maken van materialen met CO2-negatieve eigenschappen. Een mooi bouwproduct waarin koolstof ligt opgeslagen, is ‘Cross Laminated Timber’ (CLT). Als CLT wordt gebruikt om hoge gebouwen te bouwen, dan is de koolstof-opslag aanzienlijk. De 186 ton aan ‘embodied carbon’ opslag in het negen verdiepingen tellende Stadthaus in Londen staat gelijk aan 20 jaar operationele energie emissies.

De toekomst van een echt groene stad is binnen handbereik. We moeten werken aan hernieuwbare energie voor gebouwen, maar zeker ook aandacht hebben voor de CO2 reis en impact van producten en materialen.  Er zijn tal van mogelijkheden om de  CO2 voetafdruk van ruimtes te verlagen. Vóórdat het licht aan gaat. Een onafhankelijk geverifieerde milieuproductverklaring (EPD) helpt.

Door een bewuste keuze te maken en te kiezen voor producten en materialen die CO2 neutraal zijn of zelfs als koolstofbank fungeren, vergroten we de kans op die mooie toekomst.

Share with others

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen