Nieuwe parameters voor een CO2-negatieve toekomst

Hier bij Interface hebben we onlangs onze Duurzaamheidshoogtepunten voor 2019 bekendgemaakt. Deze laten goed de vooruitgang zien die we hebben geboekt in het verminderen van onze milieu-impact vanaf het moment dat we in 1996 begonnen zijn met het meten van onze belangrijkste parameters.

Hoewel ons overzicht er elk jaar ongeveer hetzelfde uitziet, zijn onze cijfers voor 2019 een feestje waard. Niet alleen omdat we vorig jaar november Mission Zero hebben behaald, maar ook omdat we sinds 2019 onze duurzaamheidscijfers op een nieuwe manier berekenen die beter is afgestemd op onze Climate Take Back™-missie. Deze nieuwe aanpak herdefinieert onze duurzaamheidscijfers op twee belangrijke manieren:

  • Allereerst meten we nu de totale CO2-uitstoot van ons bedrijf, inclusief scope 3-uitstoot zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas Protocol. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat zoals geldt voor de meeste bedrijven, onze scope 3-uitstoot het grootste aandeel in onze totale CO2-uitstoot heeft. Steeds meer experts beschouwen het meten van scope 3-uitstoot als essentieel voor het bepalen van de totale CO2-uitstoot van een bedrijf.Wij zijn er trots op dat we wederom een pioniersrol vervullen en deze aanpak hanteren.
  • Ten tweede hebben we een volgende stap gezet in het samenvoegen van nora® rubber vloeren en Interface. Onze cijfers zullen te beginnen met de duurzaamheidshoogtepunten van 2019 bedrijfsbreed zijn en de totale CO2-impact beschrijven van alle uitstoot die gepaard gaat met onze bedrijfsactiviteiten. Ons nora-merk wordt meegenomen in de berekeningen.

Dit is een heugelijk moment voor Interface, aangezien de gewijzigde aanpak laat zien dat we een nieuwe weg inslaan in ons duurzaamheidstraject.

Totale CO2-uitstoot

We moeten allereerst kijken naar wat we in het verleden hebben gemeten om onze nieuwe aanpak te kunnen begrijpen. Sinds 1996 legden we bij het meten van onze CO2-uitstoot vooral de focus op onze scope 1- en scope 2-uitstoot. Scope 1 omvat directe uitstoot, zoals het gebruik van aardgas en propaan bij de productie en scope 2 bestaat uit indirecte uitstoot als gevolg van de opwekking van elektriciteit of andere energiebronnen die door Interface worden gebruikt.

Sinds 2019 nemen we ook scope 3-uitstoot mee, die afkomstig is uit bronnen waar we geen invloed op hebben. Deze categorie omvat de uitstoot afkomstig uit onze grondstoffen, het gebruik en de reiniging van onze producten door consumenten, en de verwerking van afgedankte producten.

Hoewel we jarenlang de meeste van onze uitstoot door grondstoffen hebben meegenomen in ons Carbon Neutral Floors™-programma, hebben we in 2019 onze parameters uitgebreid zodat ze nu ook de scope 3-uitstoot omvatten. Deze zet is uniek in onze sector en hiermee lopen we voorop als het gaat om duurzaamheidsrapportage in het algemeen. Aangezien het grootste gedeelte van onze totale CO2-uitstoot bestaat uit scope 3-uitstoot, bieden we met de openbaarmaking ervan meer transparantie wat betreft onze vooruitgang op weg naar een CO2-negatief bedrijf in 2040.

Zoals bedrijfsmanagementexpert Peter Drucker ooit zei: “wat je kunt meten, kun je verbeteren.” Door onze scope 3-uitstoot te meten en te begrijpen, kunnen we betere strategieën ontwikkelen om deze uitstoot aan te pakken en daarbij onze leveranciers te betrekken en met hen samen te werken om creatieve en innovatieve oplossingen te vinden. Samen kunnen we een nog grotere positieve impact hebben, waarbij we de uitstoot van broeikasgassen verminderen om de opwarming van de aarde terug te draaien.

Integratie van nora® rubber vloeren

Toen we nora® rubber vloeren in 2018 overnamen, wisten we dat ons 25 jaar lange duurzaamheidstraject ons goed van pas zou komen en we de geleerde lessen moesten toepassen op onze nieuwe rubber activiteiten. Vorig jaar was het eerste volledige jaar na de overname en in onze duurzaamheidshoogtepunten 2019 hebben we voor het eerst onze nora-fabriek en -producten meegenomen in onze berekeningen. Natuurlijk zorgt dit voor een ander plaatje dan voorgaande jaren toen we ons alleen richtten op tapijttegels. We vinden het echter belangrijk om transparant te blijven en onze kennis en ervaring te gebruiken om de vooruitgang te versnellen.

Het opnemen van onze nora-activiteiten in onze jaarlijkse duurzaamheidscijfers helpt ons tenslotte om onze totale impact op het milieu beter te begrijpen. Te zijner tijd hopen we nieuwe projecten te implementeren en aanzienlijke vooruitgang te boeken. We hebben intussen al wat winst geboekt, zoals 100% gebruik van hernieuwbare elektriciteit in elk van onze Interface- en nora-fabrieken.

Blik op de toekomst

Vanaf nu dienen onze 2019 parameters als basis om onze vooruitgang te meten op weg naar ons doel om een CO2-negatief bedrijf te worden. We zullen ook onze verbeteringen op het gebied van energiebesparing, afval en waterverbruik blijven meten. We nodigen u uit om ons op dit nieuwe pad te volgen, terwijl we u op de hoogte houden van onze inspanningen om een duurzaam leefklimaat te creëren.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen