Ontwerpen met de ‘WELL Building Standard’ in het achterhoofd

Onze missie bij het International WELL Building Institute (IWBI), is om het voortouw te nemen gezondheid en welzijn in gebouwen en gemeenschappen overal ter wereld te bevorderen. We zijn blij met de toenemende investering en aandacht hiervoor, waaronder initiatieven zoals de WELL Building-design guide van Interface.

Door de mens centraal te stellen in het ontwerp en de beslissingen over de bouw, uitvoering en ontwikkeling kunnen we waarde toevoegen aan onroerend goed, besparen op persoonlijke kosten en de ervaring, gezondheid en het welzijn van de mens verbeteren. Dat is wat we proberen te doen aan de hand van de WELL Building Standard™ (WELL™).

Hoeveel projecten zijn tot nu toe WELL gecertificeerd?

Sinds de introductie van WELL in 2014 hebben we een snelle wereldwijde groei meegemaakt en zijn meer dan 760 projecten betrokken bij WELL, wat neerkomt op bijna 44 miljoen vierkante meter aan onroerend goed. WELL wordt momenteel wereldwijd in 32 landen toegepast, waaronder 13 landen in Europa.

Welke landen lopen voorop met WELL?

De pioniers

WELL heeft een sterke groei doorgemaakt in onze pioniersmarkten –FrankrijkVKSpanje en Nederland en is sterk in opmars in Polen, Zweden en Ierland. Er zijn momenteel 170 projecten in Europa die WELL toepassen. Van deze 170 zijn er 10 gecertificeerd en bevinden 10 zich in het voortraject.

Finland, Duitsland, Hongarije en Italië volgen met hun eerste geregistreerde projecten sinds 2017, en in Tsjechië en Slowakije wordt de markt aangevoerd door sterke lokale marktleiders.

Een positieve internationale beweging

Dit is een boeiend succesverhaal van positieve internationale betrokkenheid en vooruitgang, dat kan worden toegeschreven aan de expertise en passie van de WELL-gemeenschap. Vijfentwintig procent van de wereldwijde vierkante meters aan WELL-projecten ligt in deze Europese landen. Een blijk van de wereldwijde behoefte om in gebouwen meer aandacht te schenken aan het verbeteren van de gezondheid.

Wereldwijd hebben meer dan 2700 marktdeskundigen met succes het WELL AP-examen afgelegd, wat betekent dat er een groeiende groep vakmensen en industriële spelers is die graag hun kennis over strategieën voor gezonde gebouwen verder wil ontwikkelen en toepassen.

Welk soort organisaties streven naar WELL en waarom?

We zien eigenaren van onroerend goed, projectontwikkelaars en exploitanten, architecten en ontwerpers, maar ook bedrijven van groot tot klein, die zien wat de invloed kan zijn van gezondere ruimtes op de mens. Mensen worden zich er steeds meer van bewust dat gebouwen invloed hebben op hun gezondheid en gaan daarom op zoek gaan naar gezondere alternatieven voor hun huis of kantoor.

Wij zijn ervan overtuigd dat naarmate deze vloed aan kennis over de gezondheidsimpact van ruimtes zich verder verspreidt en de sector beter uitgerust is met gezonde ontwerp- en bouwtechnieken,  omvangrijke, wetenschappelijk onderbouwde programma’s zoals WELL wereldwijd steeds meer voet aan de grond zullen krijgen.

Onroerend goed verbeteren

Twee derde van de Europese projecten streeft naar WELL for Core and Shell. Deze projectontwikkelaars en eigenaren stemmen hun onroerend goed-aanbod af op de behoeftes en prioriteiten van de gebruikers en huurders.

Commerciële interieurs

Het inrichten van commerciële kantoren is de op een na grootste projectvorm, aangezien werkgevers inzien dat ze de werkomgeving en -cultuur moeten integreren in de welzijnsprogramma’s van het bedrijf.

Industrie, vrije tijd en seniorenvoorzieningen

Tot slot zien we een aantal nieuwe sectoren die geïnteresseerd zijn in het toepassen van gezondheids- en welzijnsprincipes, waaronder industriële en opslagvoorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen en seniorenvoorzieningen.

Van een groen naar universeel dialoog

In het begin, toen het gesprek over gezondheid en welzijn vanuit het perspectief van groene gebouwen op gang kwam, waren het de duurzaamheidsbeginselen die WELL lieten groeien binnen hun organisaties. Niet zo lang geleden is het een veel meer universeel gesprek geworden met de potentie om diverse teams samen te brengen die eerder niet de kans hiertoe kregen.

Vandaag de dag zien we dat WELL weerklank heeft gevonden bij talrijke belanghebbenden: bedrijfsleiders, investeerders, facilitair managers en HR-managers, die op zoek zijn naar innovatieve manieren om het beste talent te werven en te behouden en de productiviteit, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers te verbeteren. We zijn blij dat ze samen staan voor een gezamenlijk doel: zorgen voor betere gebouwen die zowel personen als gemeenschappen helpen om zich verder te ontplooien.

Victoria Lockhart heeft ervaring in duurzame ‘green building’-praktijken en zet zich in om de medische inzichten en nieuwe technologieën te belichten om de ervaring en het welzijn van de mens te verbeteren. Ze woont in Londen en is in 2017 bij het International WELL Building InstituteTM (IWBITM) gekomen om de ontwikkeling van gezonde gebouwen in Europa te stimuleren

SCENEO

SCENEO, a 130,000 sq ft office building in Bezons was the first building in France to be awarded WELL Certification. At SCENEO, occupants benefit from an ideal working environment throughout the day with bright but controlled light levels, acoustic attenuations, enhanced air quality, and layouts that encourage healthy and less sedentary working practices.

Porter Building

The Porter Building – Landid and Brockton Capital’s 120,000 sq ft office development in Slough, Berkshire is the first in the UK to achieve WELL Core and Shell Certification.

ASID

ASID HQ – the first space to receive both the WELL Platinum and LEED Platinum certifications

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen