CO2-neutraal – Een gedeelde missie

Naarmate de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de lucht blijft stijgen, beseffen steeds meer bedrijven dat ze een verschil kunnen maken door CO2-neutraal te worden. Dat betekent dat ze ervoor zorgen dat hun producten en processen geen netto-uitstoot van CO2 in de lucht genereren.

Eerder dit jaar maakte het Amerikaanse vervoers- en deelautoplatform Lyft bekend dat het begonnen is met het compenseren van de CO2-uitstoot van alle wereldwijde ritten. Alle ritten, koolstofneutraal.

De oprichters, John Zimmer en Logan Green, maakten het in deze blog op Medium bekend, en lichtten toe hoe het bedrijf zich had gerealiseerd dat de transportsector de grootste bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen, en dat in plaats van een onderdeel van het probleem te zijn, ze een onderdeel van de oplossing wilden worden. Voor de toekomst van Lyft betekent dit nog meer gedeelde ritten en schone auto’s.

De mededeling was een gedurfde stap, eentje die de markt volop verraste. Het is een geweldig voorbeeld van leiderschap om de wereldwijde CO2-uitstoot aan te pakken en een oproep aan alle klanten om ook hun steentje bij te dragen: elke rit in een Lyft-auto is nu een kans om een rol te spelen in het terugdraaien van de opwarming van de aarde.

Een koolstofneutrale mijlpaal

We zijn met iets soortgelijks bezig bij Interface. Met ons Carbon Neutral Floors™ programma zijn al onze producten nu CO2-neutraal – elk product, waar dan ook ter wereld.

We hebben dit weten te bereiken door meer dan 20 jaar lang onze CO2 uitstoot in elke fase van de levenscyclus van onze producten te analyseren, en daarbij verder te gaan dan de impact van de productieprocessen alleen. We hebben naar alles gekeken, van grondstoffen, leveranciers, transport, gebruik tot het einde van de levensduur. Afgezien hiervan hebben onze fabrieken hun uitstoot van broeikasgassen met 96 procent verminderd en hebben we fossiele brandstof de rug toegekeerd en het gebruik van duurzame energie verhoogd.

Het resultaat? Een verlaging van de CO2 voetafdruk van onze producten met 60% tot nu toe.

Het is ons gelukt om de rest te compenseren door middel van projecten die zich richten op herbebossing, duurzame energie en alternatieve brandstof voor koolovens in ontwikkelingslanden. Dit alles via een onafhankelijk erkend programma. Sinds 2002 hebben we wereldwijd meer dan 4,3 miljoen ton aan CO2 uitstoot gecompenseerd door middel van ons Cool Carpet programma.

Het Carbon Neutral Floors™ programma van Interface houdt in dat nu alle producten CO2-neutraal zijn.

De koolstofbewuste markt

Klimaatverandering is een feit. We weten dat het probleem bestaat en we zijn onszelf steeds meer bewust van onze eigen CO2 voetafdruk. Ons koopgedrag verandert. We kiezen voor lokaal geproduceerde producten, eten minder (of geen) vlees, compenseren de CO@ uitstoot van onze reizen – allerlei manieren om de CO2 voetafdruk te verminderen.

Bedrijven en overheden zeggen steeds meer toe om CO2-neutraal te worden. De staat Hawaï heeft onlangs bijvoorbeeld een wet aangenomen om tegen 2045 CO2-neutraal te zijn. Een aantal vestigingen van de consumentengoederen-gigant Unilever zijn al CO2-neutraal. Bovendien heeft het bedrijf de ambitie om tegen 2030 CO2-positief te zijn.

In de bouwsector streven architecten er steeds meer naar om ontwerpen te maken met koolstof in het achterhoofd, waarbij ze kiezen voor bepaalde producten op basis van de hoeveelheid opgenomen koolstof en de maatschappelijke en milieu-effecten die ze hebben. We willen onze klanten helpen om hun doelen, wat betreft een lagere uitstoot van broeikasgassen, te bereiken.

Hoe kunnen we CO2-neutraal worden?

Of je nu kiest voor een CO2-neutrale rit met Lyft of voor CO2-neutrale vloeren van Interface, het idee is hetzelfde: je hebt ergens voor gekozen, waarmee je ervoor zorgt dat er minder CO2 in de lucht komt. Het is een oproep om een vuist te maken tegen de opwarming van de aarde. Elke keuze is weer een positieve stap in de richting van een duurzamere toekomst.

We verwachten dat de trend van CO2-neutrale producten zich voortzet. En we verwachten dat meer mensen zullen vragen naar producten waarvan bewezen is dat ze CO2-neutraal zijn. Je kunt onderdeel zijn van deze beweging – volg gewoon de volgende drie stappen:

  1. Lees meer over de rol van koolstofdioxide bij de opwarming van de aarde
  2. Bereken je eigen CO2 voetafdruk met een online calculator
  3. Vraag bedrijven, retailers en leveranciers wat zij doen via hun producten en processen om de opwarming van de aarde te stoppen.

Lees meer over het Carbon Neutral Floors programma van Interface en hoe je kunt bijdragen aan de Climate Take Back missie om ons bedrijf te runnen op een manier die de opwarming van de aarde tegengaat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen