COP26 en de gebouwde omgeving

Klimaatverandering is het belangrijkste langetermijnprobleem voor onze planeet. Hoe we hier in 2021 op reageren, zal doorslaggevend zijn.

2020 is voor ons allemaal een moeilijk jaar geweest. We werden overweldigd door COVID-19 en de impact ervan op onze economie, maatschappij en onszelf. Ondanks de aanvankelijke verhalen over de vermindering van CO2-emissies in 2020 zijn de problemen van klimaatverandering urgenter dan ooit. De World Meteorological Society rapporteerde onlangs dat CO2-niveaus naar recordhoogtes blijven stijgen en dat deze stijging verband houdt met de opwarming van de aarde. NASA meldde dat 2020 en 2016 de warmste jaren tot nu toe waren.

climate conference 2021

COP26

Het evenement waar in milieukringen in 2021 het meest naar wordt uitgekeken is de 26ste VN-conferentie over Klimaatverandering COP26) in Glasgow, Verenigd Koninkrijk van 1 – 12 november 2021. COP26 is het besluitvormingsorgaan van het Klimaatverdrag en tijdens de top zullen staatshoofden, klimaatdeskundigen en onderhandelaars samenkomen om een gecoördineerd pad uit te stippelen om klimaatverandering tegen te gaan.

In 2015 werd tijdens COP21 het Akkoord van Parijs ondertekend, een juridisch bindend internationaal verdrag over klimaatverandering, waarin de bovengrens voor opwarming van de aarde op 2°C werd vastgesteld en bovendien het streven werd vastgelegd om deze opwarming beperkt te houden tot 1,5°C. Vijf jaar later zullen overheden en wetenschappers tijdens COP26 rapporteren over de voortgang.

Wat voor gevolgen zal dit hebben voor de gebouwde omgeving? 

De bouwsector is verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde CO2-emissies. Dit is niet alleen een enorme impact, maar ook een grote kans. Ontwerpers, fabrikanten, aannemers, huiseigenaren en huurders kunnen een cruciale rol gaan spelen richting een emissieloze toekomst voor onze planeet.

Hieronder volgen een aantal voorspellingen voor COP26 en wat dit gaat betekenen voor de gebouwde omgeving:

 • Op basis van rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering en nationale bijdragen (deadline 2020) is de verwachting dat we ver achterliggen op de doelstellingen voor emissiereductie en dat er een duidelijke roep zal zijn voor urgentere acties die meer impact zullen hebben
 • In de aanloop naar COP26 zullen veel bedrijven verdere toezeggingen doen, rapporteren over hun voortgang en zelfs hun ambitieniveaus verhogen wat betreft CO2-neutraliteit en emissievrij produceren.
 • Er zal een grote wens zijn om goede intenties om te zetten in acties, om zakelijke beloften wat betreft energieneutraliteit in de praktijk te zien, om woorden in daden om te zetten en om voorbeelden te zien van bedrijven die nu al producten leveren die bijdragen aan een energieneutrale toekomst.
 • Na de reactie van de regering van het Verenigd Koninkrijk, die COP26 voorzit, op de lobby van de World Green Building Council, de UKGBC, C40 Cities, de We Mean Business-coalitie en belangrijke stakeholders in de industrie zal er een focus zijn op de rol van de gebouwde omgeving in een duurzaam en inclusief herstel.

CO2 en de gebouwde omgeving

Tot slot zal het thema ‘embodied carbon’ zich verder ontwikkelen en steeds meer een mainstream onderwerp worden voor stakeholders. Ondanks het feit dat embodied carbon volgens Architecture 2030 verantwoordelijk zal zijn voor bijna de helft van de CO2 die nieuwbouw tussen 2020 en 2050 uitstoot, is het al té lang een blinde vlek in de gebouwde omgeving. Maar hier lijkt nu een einde aan te komen.

carbon emmissions

Op verschillende niveaus zien we dit al. Het Architects Climate Action Network in het VK roept bijvoorbeeld op om embodied carbon te reguleren. En in Nederland, Frankrijk en Finland is CO2-berekening over de hele levenscyclus al onderdeel van de nieuwe regelgeving. Hetzelfde geldt binnen het werk van de World Green Building Council wat betreft Advancing Net Zero. Om embodied carbon te meten, komen er steeds meer open source tools beschikbaar, bijvoorbeeld EC3, de Embodied Carbon in Construction Calculator.

Producten die helpen een klimaat te creëren waarin we kunnen leven

Als fabrikant zetten we ons in om onze klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Al onze tapijttegels, LVT en nora rubber vloerproducten zijn standaard CO2-neutraal en recentelijk hebben we ook geëxperimenteerd met het opnemen van CO2-negatieve materialen in onze CQuest-backings.

De weg naar COP26: belangrijke data voor uw agenda

 • Earth Day – 22 april
 • Earth Overshoot Day – naar verwachting in juli 2021
 • World Environment Day – 5 juni
 • World Oceans Day – 8 juni
 • Pre-COP – 30 september – 2 oktober
 • TED Countdown Summit – 12 oktober
 • COP26 – 1-12 november

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen