Onze handafdruk op de planeet achterlaten

Een druppel water in een kalm vijvertje draagt energie over naar de omringende watermoleculen en produceert een reeks ringen of golfjes. Net zoals deze ene waterdruppel brengt een menselijke actie ook een effect teweeg – positief of negatief. In de wereld van duurzaamheid wordt de positieve en negatieve invloed van onze acties gemeten in handafdrukken en voetafdrukken.

Volgens Greg Norris, die de SHINE Handprint-methode heeft ontwikkeld, is een handafdruk “een bijdrage die positieve verandering in de wereld teweegbrengt – waaronder vermindering van je eigen voetafdruk of die van iemand anders.” Je directe handafdruk is een vermindering in je eigen ecologische voetafdruk. Maar je indirecte handafdruk is je vermogen om anderen te informeren, in staat te stellen en te inspireren. Dus hoe kunnen de acties van één bedrijf zoals Interface zorgen voor positieve invloeden op het milieu?

Het doel van Interface om vanaf 2020 helemaal geen impact te hebben op het milieu heeft al meetbare resultaten opgeleverd, niet alleen voor ons bedrijf maar ook voor anderen. Met onze blik gericht op het doel van helemaal geen uitstoot, hebben we de ecologische invloeden van ons bedrijf sterk verminderd. We hebben onze producten getransformeerd en onze leveringsketen opnieuw vormgegeven.

We hebben het idee van duurzaamheid omgezet in een positief zakelijk voorstel voor onszelf en voor anderen. En we zijn verder gegaan dan alleen het meten van onze ecologische voetafdruk om zo voor een ecologische handafdruk te zorgen.
strong>Inspireren tot het gebruik van alternatieve energie

Wat als de stortplaats van een stad gebruikt zou kunnen worden voor iets positiefs? Dat is de vraag die we stelden aan de stad LaGrange, waar ons Amerikaanse hoofdkantoor is gevestigd. We waren op zoek naar een alternatief voor aardgas in onze fabriek en vroegen ingenieurs om de lokale stortplaats te gebruiken om hernieuwbare energie te maken. Interface speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming en voltooiing van het project, waarbij het een aantal jaar nauw samenwerkte met LaGrange. We namen het stortgas af voor onze fabriek en verminderden daarmee onze milieu-impact door niet langer gebruik te maken van aardgas. We zorgden ook voor een olievlekeffect, of een handafdruk, toen het overtollige stortgas aan een andere lokale fabrikant werd verkocht.

Inspireren tot vraag naar duurzame materialen

Bovendien heeft Interface indirect een handafdruk gecreëerd tijdens onze inspanningen om de voetafdruk van ons product te verminderen aan de hand van onze leveringsketen. Wat als dat wat in een product gaat goed kan zijn voor het milieu, of zelfs de maatschappij? Die vraag stelden we aan onze leveranciers, waarmee we hen inspireerden om materialen te leveren die rekening houden met onze planeet.

We hebben samengewerkt met onze vezelleveranciers om de hoeveelheid nieuwe vezels te verminderen die gebruikt wordt voor onze tapijttegels, en de hoogst mogelijke hoeveelheid gerecyclede inhoud te gebruiken (na gebruik van de consument en na productieprocessen). Toen de garenleverancier vervolgens de gerecyclede nylon ook aan andere bedrijven begon te verkopen, creëerden we een bredere impact die buiten Interface ook andere bedrijven bereikte. Vervolgens klopten we aan bij een soortgelijke leverancier en zorgden voor nog meer impact met precies dezelfde aanpak.

Deze twee maatregelen, de ontwikkeling van gerecyclede materialen en het omzetten van stortgas in energie, en de bijbehorende olievlekeffecten, resulteerde in 1 miljoen ton aan CO2 gedurende de jaren dat de projecten actief waren.

Yarn fiber on a carpet tufter.

Door onze vezelleveranciers aan te moedigen meer gerecycled nylon in hun garens op te nemen, heeft Interface een impact kunnen hebben die veel verder gaat dan onze eigen producten.

De beweging van voetafdrukken tot handafdrukken

Bedrijven in de bouw- en ontwerpsector, maar ook bedrijven uit andere sectoren, beginnen de wereld op een nieuwe manier te zien en hun producten en processen opnieuw vorm te geven. Ze creëren hun eigen handafdruk en streven naar een positief effect op de planeet, mensen en nog veel meer. Een aantal van deze bedrijven worden aangemerkt door Sustainable Brands, een wereldwijde community van merk-innovators die de toekomst van handel vormgeven, bijvoorbeeld:

  • Humanscale: Een pionier en leider op het gebied van ergonomie op kantoor. Humanscale richt zich niet alleen op het verminderen van zijn negatieve invloeden maar zet zich ook in om aanzienlijke positieve bijdragen te leveren. Hun doel is om algemeen een positieve netto-impact te maken op de wereld. Dit betekent dat ze elke grondstof die ze nodig hebben om hun producten te maken in overweging nemen en manieren vinden om verder te gaan dan alleen het verbruik te verminderen door terug te geven, weer aan te vullen en een positieve ecologische en sociale impact op de wereld te blijven maken. Humanscale werd bijvoorbeeld geïnspireerd door Bureo (die werd geïnspireerd door ons) om gerecyclede visnetten te gebruiken in een van hun stoelen.
  • Kohler: Kohler wil de wereld beter maken en zet zich in om netto helemaal geen invloed op het milieu te hebben in 2035. Dit betekent dat ze alle uitstoot van broeikasgassen verminderen of compenseren en helemaal geen vast afval naar stortplaatsen sturen; innovatieve energie- en waterbesparende producten ontwikkelen; en mensen aanmoedigen om in actie te komen. Het WasteLAB van Kohler gebruikt bijvoorbeeld industrieel afval voor het maken van producten zoals tegels en knopen.
  • Owens Corning: Om de verminderingsdoelen met betrekking tot zijn voetafdruk te bereiken heeft Owens Corning met een beoogde datum van 2030 langetermijndoelen gesteld die de meest kritieke problemen aanpakken, zowel lokaal als wereldwijd. Dit betekent dat het een netto-positief bedrijf wordt, waarbij de positieve invloeden van zijn mensen en producten aanzienlijk zwaarder tellen dan de negatieve impact. Hun gecertificeerde isolatieproducten worden bijvoorbeeld gemaakt met 100 procent windenergie. De producten zullen architecten helpen om gebouwen met een verminderde levenscyclusimpact te ontwerpen en de erkende doelen te behalen van de Architecture 2030 Challenge en de LEED-certificering van het U.S. Green Building Council.
  • Eaton: Met als missie om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor stroombeheer, onderzoekt Eaton hoe het producten kan ontwikkelen die een positieve invloed hebben. Dit gaat niet alleen om het aanbieden van producten en diensten met een positieve impact op het milieu, maar ook om het verminderen van de impact in zijn eigen werkzaamheden, het versterken van het medewerkersbestand en lokale gemeenschappen, en zakendoen op de juiste manier. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld als doel gesteld dat 100 procent van de productielocaties de certificatie krijgt dat er helemaal geen afval naar stortplaatsen wordt gestuurd.
Share with others

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen