Olievlekeffect Mission Zero: Walmart

Het voortouw nemen als een doelgericht bedrijf

Dit jaar is het Interface gelukt om Mission Zero met succes te bereiken. Een ontzagwekkend traject waaraan we in 1994 zijn begonnen. We hebben als bedrijf 25 jaar lang onuitputtelijk gewerkt om onze ecologische voetafdruk te verminderen, zodat ons bedrijf tegen 2020 geen negatieve impact heeft op de planeet. Aanvankelijk dachten mensen dat onze visie onmogelijk was, of zelfs onrendabel en irrationeel. Maar toen we de visie van onze oprichter Ray Anderson hadden omgezet in een bedrijfsplan en vooruitgang begonnen te boeken, wilden andere bedrijven iets van ons leren.

Ons doel om zero impact op het milieu te hebben, heeft een groot effect gehad op andere bedrijven en organisaties. Uit de visie voor zero impact is een olievlekeffect ontstaan, waarbij onze inspanningen anderen inspireren om het voorbeeld te volgen. Hoewel één bedrijf klimaatverandering niet kan terugdraaien, kan een bedrijf dat het goede voorbeeld geeft wel een ander bedrijf inspireren om hetzelfde te doen, en daarna nog een, en nog een. Totdat er een beweging ontstaat van bedrijven en organisaties van over de hele wereld, die hun eigen middelen inzetten om een verschil te maken.

Een van de mensen die geïnspireerd werden, is de voormalig Walmart CEO Lee Scott, die door de geboorte van zijn kleindochter het licht zag wat betreft de opwarming van de aarde. Maar Scott wist dat er op de korte termijn ook zakelijke voordelen verbonden waren aan duurzaamheid, en werd door het tijdschrift TIME met de volgende woorden geciteerd:We zijn niet belangeloos bezig … dit is een bedrijfsfilosofie, geen sociale filosofie. Op een gegeven moment zullen bedrijven aansprakelijk worden gehouden voor wat ze doen.

Windmills providing renewable energy outside of a Sam's Club store,

Windmolens die duurzame energie leveren buiten een Walmart-winkel.

Walmart wendde zich tot Interface voor leiderschap en sturing om werk te maken van een duurzame bedrijfsstrategie. In 2004 presenteerde Ray de resultaten van Interface eerst aan een kleine groep managers van Walmart. Na deze eerste bijeenkomst heeft het seniormanagementteam van het bedrijf een jaar lang onderzoek gedaan en plannen gemaakt voor mogelijke strategieën, en deelgenomen aan een cultureel trainingsprogramma bij de Interface-vestiging in LaGrange, GA.

Doug McMillon, de huidige CEO van Walmart, was een van de leiders die in 2004 werd uitgenodigd bij Interface. Tijdens het bezoek kreeg de groep een rondleiding over een lokale stortplaats, waar Interface het methaangas dat wordt uitgestoten gebruikt als energiebron voor de LaGrange-vestiging. Daar merkte McMillon op dat er weggegooide Walmart-dozen op de stortplaats lagen.

Die tegenstelling is me echt bijgebleven. Ik heb nog vaak aan dat bezoek teruggedacht, naarmate Walmart vorderingen maakte om een duurzamer bedrijf te worden,” aldus MacMillon.

In 2005 stelde Scott een interne uitdaging in onder Walmart-medewerkers en zakenpartners met drie eenvoudige, duidelijke milieudoelen:

  1. Voorzien worden van 100 procent hernieuwbare energie
  2. Helemaal geen afval creëren
  3. Milieuvriendelijke producten verkopen die onze grondstoffen op peil houden

En het jaar erna verspreidde hij deze visie ook onder leveranciers bij de jaarlijkse leverancierstop van het bedrijf.

Sindsdien heeft het bedrijf het afval dat naar de stort gaat met 78 procent verminderd, en een ambitieus aanmoedigingsprogramma voor leveranciers geïmplementeerd met als doel om tegen 2030 één miljard ton (een gigaton) aan broeikasgassen weg te nemen uit de wereldwijde waardeketen. Dit jaar plaatsten duurzaamheids-influencers in Noord-Amerika Walmart net achter Interface op basis van hun inzet om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsstrategie. De supermarktgigant is ook uitgeroepen als een van de meest invloedrijke detailhandelaars die leveranciersinvesteringen in de duurzaamheid van producten stimuleert.

Solar panels outside of a Walmart store

Zonnepanelen buiten een Walmart-winkel.

We hebben ambitieuze doelen gesteld: opereren op basis van 100 procent hernieuwbare energie, helemaal geen afval creëren en producten verkopen die mens- en milieuvriendelijk zijn.” aldus McMillon. “Door Interface te bezoeken en de creativiteit te zien waarmee zij het bedrijf duurzamer hebben gemaakt, hebben we gezien dat wij hetzelfde konden doen. Het zijn ingewikkelde kwesties, waarvoor maar weinig eenvoudige oplossingen zijn. Geen enkel bedrijf, hoe groot ook, kan ze in zijn eentje oplossen. Maar door de verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken met anderen, kunnen we een belangrijk verschil maken in de wereld.

Deze olievlek die bij Interface is begonnen, heeft zich steeds verder uitgebreid. En we kunnen met trots zeggen dat onze resultaten ver boven Mission Zero zijn uitgestegen. Wij geloven in de kracht van één stem, één bedrijf als begin van een beweging, en onze invloed op Walmart is daar het bewijs van.

Share with others

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen